Η Κυκλική Οικονομία στον μετασχηματισμό μιας Περιφέρειας

  Η Πράσινη ανάπτυξη, η Γαλάζια Οικονομία, η Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα και επιπλέον θεματικές, βρίσκονται μέσα στο πλάνο των υπό υλοποίηση δράσεων Κυκλικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  Η αρχή έχει ήδη γίνει, -στην περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- η λέξη «κόμβος» γι’ αυτήν έχει διττή έννοια, καθότι με δύο λιμάνια -διαμετακομιστικά κέντρα- αυτά του Πλατυγυαλίου και της Πάτρας, διαδραματίζει το ρόλο του κομβικού σημείου στη νοτιοανατολική Ευρώπη και από την άλλη πλευρά τείνει να καταστεί –με την πρωτοβουλία «Rebrain Greece» ως ο πρώτος περιφερειακός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας.

  Η Κυκλική Οικονομία είναι –ως επί το πλείστον- το θετικό πρόσημο κάθε αφηγήματος μιας οργανωμένης κοινωνίας που σέβεται τον εαυτό της και θέλει να έχει καθαρή τη συνείδησή της για να αντικρύσει με σθένος τις επόμενες γενεές –αυτές που εκκολαπτόμενες διανύουν ήδη τις μεγάλες αλλαγές-.

  Βασικός πρωταγωνιστής στη δημιουργία ¨της επόμενης ημέρας¨ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία συμπορευόμενη με την πρωτοβουλία «Rebrain Greece» (μια Διεπιστημονική Εθελοντική Πρωτοβουλία για τον Τεχνολογικό Μετασχηματισμό της Αγοράς Εργασίας και την ανάσχεση του Brain Drain η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και λειτουργεί ως συμβουλευτικός και υποστηρικτικός θεσμός σε αυτό) θέτουν ως προτεραιότητα την δημιουργία και λειτουργία του «Οικοσυστήματος Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος».

  Η πρώτη επίσημη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 8ου Regional Growth Conference τον Ιούνιο του 2020, όπου ανακοινώθηκε επίσημα η πρωτοβουλία ReBrain Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος: Ψηφιακό Κέντρο Καινοτομίας η οποία στοχεύει στη δημιουργία για πρώτη φορά, ενός νέου μοντέλου περιφερειακής ανάπτυξης βασισμένου στον τεχνολογικό μετασχηματισμό και στις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής επανάστασης.

  Αλλά ας περάσουμε στο κυρίως θέμα όπου είναι η ένταξη «Κυκλονομώ», την Πύλη Κυκλικής Οικονομίας στις δράσεις του οικοσυστήματος. Όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα www.rebrainwesterngreece.gr: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου και της διαρκούς προσπάθειάς της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, επιδιώκει εμφατικά να υλοποιήσει ολοκληρωμένες δράσεις Κυκλικής Οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
  Στόχος των παραπάνω είναι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η οικονομική ανάπτυξη καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας, περιβαλλοντικά φιλικών, υψηλής εξειδίκευσης, με έντονο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Για την επίτευξη των στόχων της θα εκπονήσει εξειδικευμένο τοπικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας και Κλιματικής αλλαγής, ειδική μελέτη χαρτογράφησης του ανθρώπινου δυναμικού που θα στηρίξει το νέο οικονομικό μοντέλο ενώ θα επιδιωχθεί η ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας σε δράσεις «επιχειρηματικής καθοδήγησης». Θα έρθουν σε επαφή με νέες επενδυτικές προοπτικές τις οποίες θα επιδιώξει να συνδράμει η Περιφέρεια με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

  Για την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθούν θεματικές για την πράσινη ανάπτυξη, την βιομηχανική συμβίωση, την διαχείριση υδάτων, την βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, την ενίσχυση των ΑΠΕ, την ενεργειακή εξοικονόμηση, και την γαλάζια οικονομία».

  Το νέο μοντέλο διαχείρισης ανάπτυξης απαιτεί συγκεκριμένα βήματα και ομαλότητα στις αλλαγές οι οποίες πρέπει να αφομοιωθούν ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να πετύχουν μια διευρυμένη αποδοχή των αλλαγών και αυτό προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας, νέους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων με εστίαση στην επαναχρησιμοποίηση υλικών και προϊόντων και την αφομοίωση στην αλλαγή του μοντέλου της γραμμικής οικονομίας –προμήθεια, παραγωγή απόρριψη- στην μετάβαση στην κυκλική οικονομία –παραγωγή, κατανάλωση, ανακύκλωση-.

  • Κατηγορία :
  • Συντάκτης: Σπύρος Ιωάννου
  • Ημερομηνία: Απρίλιος 2021